web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan Legenda o Saulu Wahlu czyli Żyd na tronie polskim w 1587 roku 1996 Proglas. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej
Gąsiorowski, Stefan Prawo żydowskie i jego recepcja w dawnej Rzeczypospolitej 1996 Proglas. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej 2
Gąsiorowski, Stefan Proces o znieważenie hostii przez Żydów we Lwowie z roku 1636 1994 Nasza Przeszłość 82
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w Żółkwi i ich kontakty z tamtejszymi Dominikanami w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku 1993 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce
Gąsiorowski, Stefan Uprawnienia i powinności wyznawców judaizmu w świetle prawa żydowskiego w Koronie w XVI i pierwszej połowie XVII wieku 1992 Studia Historyczne 35
Gąsiorowski, Stefan; Bukowski, Waldemar W dawnej Rzeczypospolitej 1998 Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Katalog wystawy