web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ochmann, Jerzy Wiara, za którą kryją się tajemnicze przywileje (Leo Baeck) 2004 Wielowymiarowy charakter dialogu i jego rola w życiu ludzi
Ochmann, Jerzy Jak współcześni Żydzi postrzegają Jezusa i chrześcijaństwo 2003 Przegląd Religioznawczy
Ochmann, Jerzy Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w 2002 Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu
Ochmann, Jerzy Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991) 2002 Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu 1
Ochmann, Jerzy Koncepcja Żyda jako „istoty etycznej” 2002 Res Humana
Ochmann, Jerzy Żydzi – naród etycznie wybrany 2001 Forum Myśli Wolnej
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej 2000 3
Ochmann, Jerzy Żydowski kantyzm, postkantyzm i neokantyzm. Aspekty etyczne 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Ochmann, Jerzy Relacje między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem w ich drodze do uniwersalizmu na łamach „Dialogue and Humanism” 1999 Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie 20
Ochmann, Jerzy Korzenie bogotwórstwa czyli żydowskie korzenie rosyjskiego „bogostroitielstwa” 1999 Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich
Ochmann, Jerzy Antynomizm w etyce żydowskiej 1999 Spór o etykę
Ochmann, Jerzy Syjonizm. U źródeł państwowości Izraela 1998 Nomos
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej. Peryferie filozofii żydowskiej 1997 6
Ochmann, Jerzy Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie 1997 Etyka a prawo i praworządność
Ochmann, Jerzy Aspekty etyczne w międzykulturowych relacjach Żydów w XX wieku 1997 Etyka i życie publiczne