web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ochmann, Jerzy Myśl apokaliptyczna w judaizmie 1996 Przegląd Religioznawczy
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej. Średniowieczna filozofia żydowska 1995
Ochmann, Jerzy Pewne aspekty autokreacji w rozwoju narodu żydowskiego 1995 Autokreacja człowieka – między wolnością a zniewoleniem
Ochmann, Jerzy Problem of Suffering in Jewish Theology, Philosophy and Mysticism 1994 Suffering As Human Experience. Proceedings from VI Jagiellonian Symposium on Etics, Cracow, 6-8 June
Ochmann, Jerzy Etyka żydowska, Między etyką religijną a etyką narodową 1993 Człowiek i uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach