Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Ochmann, Jerzy Twój wróg jest twoim przyjacielem. Etyka Nahuma Goldmana 2011 Przegląd Religioznawczy szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz 2010 Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Miłość drugiego człowieka w nurcie judaizmu humanistycznego 2010 Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Dialog żydowsko-chrześcijański w Stanach Zjednoczonych Ameryki promowany przez Żydów-ateistów 2009 Filozofia dialogu 8 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Instytut Trzeciej Świątyni 2009 Forum Myśli Wolnej 44 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Cywilizacja jako alternatywa religii. M. M. Kaplan (1881-1982) 2009 O wielowymiarowości badań religioznawczych szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Nicość realna: Heidegger, Sartre, Welte, Neher 2009 Poznańskie Studia Teologiczne 23 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Heschel in the United States (1940-1972). Clashes and the Synthesis of the European and American Mentality [Heschel w Stanach Zjednoczonych (1940-1972). Zderzenia oraz synteza europejskiej i amerykańskiej mentalności] 2008 Studia Judaica 11 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Potrzeba jako wizerunek bytu w filozofii Heschela 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Cywilizacja jako łącznik dialogu. M. M. Kaplan (1881-1982) 2007 Filozofia dialogu 5 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Metoda rekonstrukcjonizmu w filozofii religii (M. M. Kaplan) 2006 Bóg i człowiek w filozofii religii, problem relacji wzajemnych. Filozofia religii szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Koncepcje antropologiczne w filozofii medycyny żydowskiej 2006 Nomos 53 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Wartości żydowskie w Unii Europejskiej 2005 Europa wspólnych wartości szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Metodologia filozofii religii (A. Neher) 2005 Problematyka i metodologia filozofii religii szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Wyobraźnia – niedostrzegany przyjaciel dialogu międzyreligijnego (Richard L. Rubenstein) 2005 Różnorodność form dialogu międzyreligijnego szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: