Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Piela, Marek O znaczeniu niektórych czasowników przysłówkowych we współczesnym hebrajskim [On the Meaning of Some Adverbial Verbs in Modern Hebrew] 2011 Studia Judaica 14 szczegóły   openurl
Piela, Marek Ze studiów nad gramatyką współczesnego hebrajskiego [Studies in Modern Hebrew Grammar] 2009 Studia Judaica 12 szczegóły   openurl
Piela, Marek Biblical Idioms That Have Changed Their Meaning in Modern Hebrew [Biblijne frazeologizmy, które nabrały nowego znaczeniu we współczesnym hebrajskim] 2008 Studia Judaica 11 szczegóły   openurl
Piela, Marek Jakiego przekładu Biblii hebrajskiej brakuje w Polsce? [What Kind of the Hebrew Bible Translation is Lacking in Poland?] 2007 Studia Judaica 10 szczegóły   openurl
Piela, Marek O najnowszym przekładzie Psalmów [On the Most Recent Translation of Psalms] 2006 Studia Judaica 9 szczegóły   openurl
Piela, Marek Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej [Czeslaw Milosz as a Translator of the Hebrew Bible] 2005 Studia Judaica 8 szczegóły   openurl
Piela, Marek Dwujęzyczne wydanie Pięcioksięgu [A Bilingual Edition of Pentateuch] 2004 Studia Judaica 7 szczegóły   openurl
Piela, Marek Nowy przekład Księgi Rodzaju [New Translation of Genesis] 2002 Studia Judaica szczegóły   openurl
Piela, Marek Gramatyka tekstu a przekład biblijny – reguły niepowtarzania składników [Text Grammar and Biblical Translation – the Rule on Non-Repeating of Elements] 2001 Studia Judaica 4 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: