web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Kalman Segal – życie i dzieło. Wprowadzenie 2008 Archiwariusz zabitego Miasteczka. Rzecz o Kalmanie Segalu
Ruta, Magdalena Z dziejów leksykografii polsko-żydowskiej – czyli o potrzebie stworzenia nowego słownika dla Polaków 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie
Ruta, Magdalena Jidyszkajt w PRL, czyli dawne i nowe opowieści Lili Berger 2008 Midrasz
Ruta, Magdalena Rzecz o Josifie Burgu. Ostatni żydowski pisarz w Czerniowcach 2008 Słowo Żydowskie
Ruta, Magdalena „Przez cień i blask”. Twórczość poetycka Binema Hellera w Polsce Ludowej (1947-1957) 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Ruta, Magdalena Yiddish Literature and Communism in postwar Poland: The Poetry of Kalman Segal, Moshe Shklar and Paltiel Tsibulski 2007 Iggud. Selected Essays in Jewish Studies 3
Ruta, Magdalena Der Einfluss von politischen Veränderungen auf die jiddische Kultur in Polen in den Jahren 1946–1949 im Spiegel der Monatsschrift „Yidishe Shriftn“ 2007 Scripta Judaica Cracoviensia 5
Ruta, Magdalena Motywy chasydzkie w literaturze jidysz 2006 Światło i słońce: Studia z dziejów chasydyzmu
Ruta, Magdalena Pomiędzy dwoma światami. O Kalmanie Segalu 2003
Ruta, Magdalena Taniec demonów, czyli wizja świata w literackiej biografii Hinde Ester Kreitman 2003 Akcent
Ruta, Magdalena Kalmana Segala dwujęzyczność literacka 2003 Anabasis: Prace ofiarowane Pani Profesor Krystynie Pisarkowej
Ruta, Magdalena Preliminary Remarks on Yiddish Culture in Poland, 1945-1968 2003 Scripta Judaica Cracoviensia 2
Ruta, Magdalena Bilingwisty radość (auto-)przekładu 2002 Między oryginałem a przekładem. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej 7
Ruta, Magdalena In Quest of Identity – Kalman Segal 2001 Jews in Silesia
Ruta, Magdalena Dwujęzyczność, dwukulturowość, literatura. Casus Kalmana Segala 2000 Między oryginałem a przekładem 6