web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Szolem Alejchem czytany w przedmarcowej Polsce 2000 Słowo Żydowskie
Ruta, Magdalena O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2