web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Szczerbiński, Waldemar Żydzi i judaizm w Gnieźnie. Między przeszłością a przyszłością 2012 Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo, Żydzi 1
Szczerbiński, Waldemar Od alienacji do akceptacji. Antysemityzm-antyjudaizm-antyżydowskość-antysyjonizm 2012 Studia Europea Gnesnensia 6
Szczerbiński, Waldemar Antisemitism in Poland from a non-Jewish perspective 2012 Studia Gnesnensia 26
Szczerbiński, Waldemar Racjonalność w ujęciu Abrahama Joshuy Heschela 2012 Studia Theologiae Fundamentalis 3
Szczerbiński, Waldemar The Jewish Image of Poland. Paradise or Hell? 2012 The Holocaust Ethos in the 21st Century. Dilemmas and Challenges
Szczerbiński, Waldemar Postulat odnowy edukacji Mordecaia M. Kaplana [Mordecai M. Kaplan’s Postulate of Education’s Revival] 2011 Studia Judaica 14
Szczerbiński, Waldemar Antropologiczne aspekty rekonstrukcjonizmu żydowskiego 2011 Teologia i Człowiek 18
Szczerbiński, Waldemar Obcy wśród Żydów. Od partykularyzmu do uniwersalizmu 2011 Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin 3
Szczerbiński, Waldemar Rozumienie ciała w teologii i filozofii judaizmu 2010 Caristas in veritate
Szczerbiński, Waldemar Specyfika i uwarunkowania dialogu katolicko-judaistycznego 2010 Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom: Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar Cywilizacja jidysz – judaizm w chrześcijańskiej Europie Środkowo-Wschodniej 2010 Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar Znaczenie objawienia w teologii głębi Abrahama Joshuy Heschela 2010 Studia Theologiae Fundamentalis 1
Szczerbiński, Waldemar Poland and Christianity in Heschel’s Life and Thought 2009 Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue
Szczerbiński, Waldemar Żydowski obraz Żyda. W poszukiwaniu tożsamości własnej 2009 Teologia Praktyczna 10
Szczerbiński, Waldemar Postulat nie-osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego 2007