web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin L’affaire des «Chasydymów». Matériaux pour l’histoire des Hassidim dans Royaume de Pologne 1997 Tsafon. Revue d’études juives du Nord 29
Wodziński, Marcin Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995
Wodziński, Marcin Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w 1996
Wodziński, Marcin Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny 1995 Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce 2
Wodziński, Marcin Macewy drewniane z Miejsca 1995 Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce 2
Wodziński, Marcin Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu 1994 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 48
Wodziński, Marcin Epitafia hebrajskie z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej 1992 Annales Silesiae 22
Wodziński, Marcin O „czternastowiecznych” macewach z Cieszyna 1992 Annales Silesiae 22
Wodziński, Marcin Dybuk. Z dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1992 Literatura Ludowa
Wodziński, Marcin; Gellman, Uriel Toward a New Geography of Hasidism 2013 Jewish History 27
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Cmentarz żydowski w Lesku 2002 1
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu 2000 Rocznik Przemyski 36
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej 1998 Żydzi w Lublinie 2