web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wróbel, Mirosław S. Żydzi Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii 2010 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 5
Wróbel, Mirosław S. Charakterystyka i znaczenie qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5) 2009 In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Cz. S. Bartnika 2
Wróbel, Mirosław S. Idea królestwa Bożego w Psalmach Salomona (Ps 17-18) 2009 Królestwo Boże. Dar i nadzieja
Wróbel, Mirosław S. Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie 2009 Qumran pomiędzy Starym i Nowym Testamentem
Wróbel, Mirosław S. The Western Text and its chief witnesses in the Gospel of John 2009 Roczniki Biblijne
Wróbel, Mirosław S. Uniwersalizm zbawczej ekonomii: Słowo, Mądrość, Duch 2009 Stary Testament a religie
Wróbel, Mirosław S. Chrześcijańska lektura Biblii Hebrajskiej 2009 Słowo Boże w życiu i misji Kościoła
Wróbel, Mirosław S. Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania 2009 Verbum Vitae 15
Wróbel, Mirosław S. Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła 2008 Collectanea Theologica 78
Wróbel, Mirosław S. Obraz Boga Ojca 2008 Teologia Nowego Testamentu. Dzieło Janowe 2
Wróbel, Mirosław S. Anti-Judaism and Jn 8:44 2007 Ethos and Exegesis
Wróbel, Mirosław S. Bóg objawiający sie synom Abrahama w świetle konstytucji „Dei verbum” 2007 Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin
Wróbel, Mirosław S. Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17) 2007 Verbum Vitae
Wróbel, Mirosław S. Lektura Ewangelii św. Mateusza w kontekście prześladowanej wspólnoty 2006 Bóg jest Miłością (1 J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin
Wróbel, Mirosław S. Birkat ha-Minim and the Process of Separation between Judaism and Christianity 2006 The Polish Journal of Biblical Research 5