web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł 2012
Wodziński, Marcin Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny 2010