web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
„Cóż za księga!” Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia po współczesność 2010
Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur 2009
Bendowska, Magdalena; Doktór, Jan Waad Arba Aracot i amsterdamska Biblia w jidysz: historia pewnej karty tytułowej 2010 Kwartalnik Historii Żydów
Chmiel, Jan Archeologia vs Biblia. O krytyce Finkelsteina i Silbermana [Archaeology vs. The Bible] 2004 Studia Judaica 7
Kosior, Wojciech Brit mila. Uwagi o apotropaicznym znaczeniu obrzezaniu w midraszach agadycznych 2013 Polish Journal of Arts and Culture 4
Kosior, Wojciech The Angel in the Hebrew Bible from the Statistic and Hermeneutic Perspectives. Some Remarks on the Interpolation Theory 2013 Polish Journal of Biblical Research 23
Kosior, Wojciech Synowie bogów i córki człowieka. Kosmiczny „mezalians” i jego efekty w Księdze Rodzaju 6,1–6 2010 Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców 3
Kosior, Wojciech Upadek anioła. Psychoanaliza mitu 2009 Ex Nihilo. Periodyk młodych religioznawców 2
Kłańska, Maria Eva – Maria – Magdalene. Fallstudien zur Umdeutung biblischer Frauenfiguren in der Literatur des 20. Jahrhunderts 2004 Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag
Kłańska, Maria Biblische Motive im Schaffen Rose Ausländers. Versuch einer ersten Bestandsaufnahme 1997 „Durch aubenteuer muess man wagen vil“. Festschrift für Anton Schwob zum 60. Geburtstag
Lipiński, Edward Utajone tikkune soferim i domniemane atbasz. Z badań nad tekstem Biblii Hebrajskiej [Hidden tikkune soferim and an Assumed atbash] 2010 Studia Judaica 13
Lisek, Joanna „Dziadowie moi!” – o postaciach biblijnych w poezji Maurycego Szymla [„Dziadowie Moi!” – about Biblical Characters in the Poetry of Maurycy Szymel] 2000 Studia Judaica 3
Muchowski, Piotr Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran [Two Key Research Issues in the Studies on Biblical Manuscripts form Qumran] 2001 Studia Judaica 4
Ohler, Annemarie Macierzyństwo w Biblii 1995
Piela, Marek Biblical Idioms That Have Changed Their Meaning in Modern Hebrew [Biblijne frazeologizmy, które nabrały nowego znaczeniu we współczesnym hebrajskim] 2008 Studia Judaica 11