web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena „Przez cień i blask”. Twórczość poetycka Binema Hellera w Polsce Ludowej (1947-1957) 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4