Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Karaimi 2012 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII wiek) 2012 Karaimi szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 roku. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej 2012 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961) 2010 Polski Słownik Biograficzny 47 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku 2008 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Sułtański Mordechaj ben Józef (1772-1863) 2008 Polski Słownik Biograficzny 45 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Obszczestwo lubitielej karaimskoj istorii i litieratury w Wilnie w 1932-1939 godach i jego czleny [Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939] 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Tatarzy, Turcy czy Żydzi? Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XIII-XVIII w.) 2004 Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, 18-20 listopada 2002 Kraków szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Relacje karaimsko-żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej (XV-XVIII w.) 2003 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan The General Privileges Granted by Polish Kings to the Lithuanian Karaimes in the 16-18th Centuries 2003 Scripta Judaica Cracoviensia 2 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami Karaimów w dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej 2002 Studia Historyczne 45 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Kukizowie. Rekonesans badawczy 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Karajimi v Kukizovi. Vstupne doslidzennia 1999 Narodoznavči zošiti szczegóły   openurl
Tomal, Maciej Z dziejów antyrabinicznej polemiki karaimskiej w X wieku [From the History of Anti-Rabbinic Polemic in the 10th Century] 2000 Studia Judaica 3 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: