Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Львів. Місто – суспільство – культура 2012 8 szczegóły   openurl
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 2010 7 szczegóły   openurl
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 2005 5 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Relacje chrześcijańsko-żydowskie we Lwowie do roku 1772. Zarys problemu 2012 Львів. Місто – суспільство – культура 8 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Urząd syndyka żydowskiego w Kazimierzu pod Krakowem i Lwowie w okresie staropolskim 2010 Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 7 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Wierzytelności dominikanów lwowskich u Żydów z terenu Rusi Czerwonej w 2. połowie XVII i w XVIII wieku 2009 Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami gmin żydowskich na ziemi lwowskiej w XVII i XVIII wieku 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Proces o znieważenie hostii przez Żydów we Lwowie z roku 1636 1994 Nasza Przeszłość 82 szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Joseph Roths Beziehungen zu seinen Heimatstädten Brody und Lemberg 2012 Städte und Orte. Expeditionen in die literarische Landschaft szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Lemberg. Die „Stadt der verwischten Grenzen“ 1993 Lemberg/Lviv 1772-1918. Wiederbegegnung mit einer Landeshauptstadt der Donaumonarchie (Katalog) szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Lemberg. Die „Stadt der verwischten Grenzen“ 1993 Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge szczegóły   openurl
Sroka, Łukasz T. Der Einfluss Wiens auf die polnisch-jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau 2010 Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau szczegóły   openurl
Sroka, Łukasz T. Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty 2010 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 5 szczegóły   openurl
Węgrzyn, Kinga Statut Krajowej Organizacji Syjonistycznej we Lwowie [The Statutes of National Zionist Organisation in Lviv] 2010 Studia Judaica 13 szczegóły   openurl
Wierzbieniec, Wacław Żydzi w samorządach miejskich Lwowa, Przemyśla i Rzeszowa w latach 1918-1939. Wybrane aspekty [Jews in the Municipal Governments of Lwów, Przemyśl and Rzeszów in 1918-1939. Selected Aspects] 2011 Studia Judaica 14 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: