web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Domagalska, Małgorzata Gdy antysemita wraca z Palestyny… 2001 Prace Polonistyczne 56
Kłańska, Maria „Nationale und sprachliche Einheitlichkeit kann eine Stärke sein, nationale und sprachliche Vielfältigkeit ist es immer.“ Joseph Roth zum Nationalismus und zum nationalen Gedanken anhand der Beispiele Polen und Palästina 2011 Joseph Roth. Europäisch-jüdischer Schriftsteller und österreichischer Universalist
Patek, Artur Jews on Route to Palestine 1934-1944. Sketches from the History of Aliyah Bet – Clandestine Jewish Immigration 2012
Patek, Artur Bułgaria i nielegalna imigracja żydowska do Palestyny w przededniu i w okresie drugiej wojny światowej 2012 Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka
Patek, Artur Żydowska „emigracja turystyczna” z Polski do Palestyny w 1939 roku – dokumenty 2011 Studia Historyczne 54
Patek, Artur Żydzi w drodze do Palestyny 1934-1944. Szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji żydowskiej 2009
Patek, Artur Alija bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej 2009 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
Patek, Artur Nielegalna emigracja żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny 2009 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 136
Patek, Artur Emigracja typu B (alija bet) do Palestyny przed II wojną światową 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4
Patek, Artur Birobidżan – „proletariacka” Palestyna na Dalekim Wschodzie 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur O swobodną imigrację do Erec Israel. Z dziejów aliji bet 2007 Nowiny Kurier
Patek, Artur W kręgu wiary i zbiorowej świadomości. Z kart Aliji Bet (1938-1948) 2006 Portolana. Studia Mediterranea 2
Pilarczyk, Krzysztof Kult Dionizosa zagrożeniem dla judaizmu w Palestynie pod rządami Seleukidów [The Cult of Dionysos as a Threat to Judaism in Palestine under the Rule of Seleucids] 2001 Studia Judaica 4
Wróbel, Mirosław S. Archeological and Textual Evidence in the Process of Israelite Settlement in Canaan 1999 Czyn człowieka odda mu zapłatę. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Homerskiego