web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Lisek, Joanna Problematyka kobieca w księgach pamięci (na przykładzie Pińczowa) 2008 Literatura Ludowa
Trzciński, Andrzej; Wodziński, Marcin Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 2) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part Two)] 2000 Studia Judaica 3
Trzciński, Andrzej; Wodziński, Marcin Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 1) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part One)] 1999 Studia Judaica 2