web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Mičaninová, Mária The Synthetic Thinking of Solomon ibn Gabirol [Synteza myśli średniowiecznej Salomona ibn Gabirola] 2008 Studia Judaica 11
Wodziński, Marcin Maimon Salomon 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wróbel, Mirosław S. Idea królestwa Bożego w Psalmach Salomona (Ps 17-18) 2009 Królestwo Boże. Dar i nadzieja