web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Gąsiorowski, Stefan Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927 2010 Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy
Gąsiorowski, Stefan Szapszał Seraja Markowicz (1873-1961) 2010 Polski Słownik Biograficzny 47