web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Szolem Alejchem czytany w przedmarcowej Polsce 2000 Słowo Żydowskie