web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Kozińska-Witt, Hanna The Association of Progressive Jews in Cracow, 1864-74 2010 Polin 23
Kozińska-Witt, Hanna Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874 2000 Duchowość żydowska w Polsce
Kozińska-Witt, Hanna Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-1874 1999 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego