web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Włocławek 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin State Policy and Hasidic Expansion: The Case of Włocławek 2006 Jewish Studies at the Central European University 5