web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Makowski, Krzysztof A. Between Germans and Poles: The Jews of Poznań in 1848 2001 Polin 14
Makowski, Krzysztof A. Poles, Germans and Jews in the Grand Duchy of Poznan in 1848: From Coexistence to Conflict 1999 East European Quarterly 33
Makowski, Krzysztof A. Żydzi wobec Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim 1995 Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów