web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Pilarczyk, Krzysztof Inkunabuły hebrajskie ze zbioru Saravala w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [Hebrew Incunabula from the Saraval’s Collection in the University Library in Wroclaw] 2011 Studia Judaica 14
Wodziński, Marcin Wrocław 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu 1994 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 48
Wodziński, Marcin Epitafia hebrajskie z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej 1992 Annales Silesiae 22