web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ortodoksja – Emancypacja – Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów 2003
Domagalska, Małgorzata Wykluczani? Żydzi w powieściach Artura Gruszeckiego 2010 Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich
Friedrich, Agnieszka The Attitudes of the Polish Positivists towards the Assimilation of Jews 2009 Iggud. Selected Essays in Jewish Studies 2
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus and the Assimilation of Polish Jews 2009 Polin 22
Jagodzińska, Agnieszka Overcoming the Signs of Other. Visual Acculturation in the Second Half of the 19th Century in the Kingdom of Poland 2012 Polin 24
Jagodzińska, Agnieszka Asymilacja, czyli bezradność historyka. O krytyce terminu i pojęcia 2010 Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich
Jagodzińska, Agnieszka Navigating between Tradition and Modernity. Warsaw ‘Progressive’ Jews Facing Jewish and Gentile Criticism (1855-1905) 2006 Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity
Jagodzińska, Agnieszka My Name, My Enemy: Progressive Jews and the Question of Name Changing in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 19th Century 2006 Jews in Russia and Eastern Europe 1
Jagodzińska, Agnieszka The Importance of Being Beautiful. Warsaw Jews and Their Aesthetic Declarations in the Second Half of the 19th Century 2006 Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry 1
Jagodzińska, Agnieszka Between Two Worlds: Jewish Cemetery in Warsaw as a Text of Culture (1850-1900) 2004 Ab Imperio 4
Sroka, Łukasz Tomasz Czy Kraków miał żydowskie elity? 2007 Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym
Wodziński, Marcin Socialnis ir kultūrinis bendruomenės modernėjimas 2009 Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas
Wodziński, Marcin “Civil Christians”: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789-1830 2008 Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe
Wodziński, Marcin Language, Ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860’s 2004 East European Jewish Affairs 34
Wodziński, Marcin „Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789-1830 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków