web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Żydzi w dialogu kultur 2003 Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej
Adamczyk-Garbowska, Monika A Shadow over the Dialogue 2000 Polin 13
Cukras-Stelągowska, Joanna Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji R. Laudera 2012
Cukras-Stelągowska, Joanna Edukacyjne przestrzenie dialogu polsko-żydowskiego (komunikat z badań) 2009 Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
Doktór, Jan Talmud und Disputationen – Zum christlich-jüdischen Diskurs im 18. Jahrhundert 2003 Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur 1
Kosior, Wojciech Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego 2012 Estetyka i Krytyka 27
Ochmann, Jerzy Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz 2010 Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin
Ochmann, Jerzy Dialog żydowsko-chrześcijański w Stanach Zjednoczonych Ameryki promowany przez Żydów-ateistów 2009 Filozofia dialogu 8
Ochmann, Jerzy Cywilizacja jako łącznik dialogu. M. M. Kaplan (1881-1982) 2007 Filozofia dialogu 5
Ochmann, Jerzy Wyobraźnia – niedostrzegany przyjaciel dialogu międzyreligijnego (Richard L. Rubenstein) 2005 Różnorodność form dialogu międzyreligijnego
Ochmann, Jerzy Józef Sołowejczyk a filozoficzna płaszczyzna dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w 2002 Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu
Ochmann, Jerzy Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991) 2002 Filozofia dialogu. Drogi i formy dialogu 1
Ochmann, Jerzy Relacje między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem w ich drodze do uniwersalizmu na łamach „Dialogue and Humanism” 1999 Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie 20
Szczerbiński, Waldemar The Jewish Image of Poland. Paradise or Hell? 2012 The Holocaust Ethos in the 21st Century. Dilemmas and Challenges
Szczerbiński, Waldemar Specyfika i uwarunkowania dialogu katolicko-judaistycznego 2010 Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom: Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin