web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Asz, Szolem Dramaty. Wybór 2013
Domagalska, Małgorzata „Czy Żyd może być prosty?” W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego 2004 Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej
Lisek, Joanna Funkcja języka jidysz w kształtowaniu dramatu i teatru żydowskiego 2006 Teatralna Jerozolima. Przeszłość i teraźniejszość: referaty z konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie 4 i 5 stycznia 2005
Sitarz, Magdalena Dramaty Szolema Asza czytane dzisiaj 2013 Świat dramatów Szaloma Asza
Szlojme, Zajnwel Rapoport(An-Ski) Il dibbuk. Fra due mondi 2009