web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Keff, Bożena Madre, Patria 2011
Lisek, Joanna Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz 2008 Pamiętnik Literacki
Lisek, Joanna „Jestem sobie piękną dziewczyną, czerwone nici przędę” – genderowe odczytanie obrazu kobiecości w żydowskich pieśniach ludowych [„I’m a Beautiful Maiden, I Spin Red Threads”: A Gender Reading of the Representation of Femininity in Yiddish Folk Songs] Studia Judaica 16
Ohler, Annemarie Macierzyństwo w Biblii 1995
Ronen, Shoshana The Exclusion of Women in Jewish Law, Its influence on the Image of Women in Zionist Ideology and the Legal and the Social Status of Women in Contemporary Israeli State 2003 Rocznik Orientalistyczny 56
Ruta, Magdalena Przyszłość należy do kobiet? Obraz kobiet w prozie Lili Berger na tle literatury jidysz w powojennej Polsce 2013 Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX wieku
Ruta, Magdalena „Ziemia mnie boli”. Poezja Hadasy Rubin 2012 Midrasz
Ruta, Magdalena Żydowskie matki, żony i córki w literaturze jidysz powojennej Polski 2012 Oblicza płci. Literatura