web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Makowski, Krzysztof A. Wątek żydowski w badaniach nad Mickiewiczem 1998 Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
Mrozek, Andrzej; Pilarczyk, Krzysztof Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce [Sixty Years of the Qumran Science in Poland] 2007 Studia Judaica 10
Muchowski, Piotr Dwie kluczowe kwestie badawcze w studiach nad rękopisami biblijnymi z Qumran [Two Key Research Issues in the Studies on Biblical Manuscripts form Qumran] 2001 Studia Judaica 4
Rozmus, Dariusz Cmentarze i nagrobki żydowskie w Polsce – zarys zagadnień badawczych 2002 Ruch Biblijny i Liturgiczny 55
Sroka, Łukasz T. Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku. Stan badań i postulaty 2010 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 5
Sroka, Łukasz Tomasz Żydzi galicyjscy w XIX wieku – stan badań i postulaty 2011 Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań 2
Sroka, Łukasz Tomasz Stan badań nad historią Żydów krakowskich w XIX wieku 2007 Kraków. Studia z dziejów miasta
Wodziński, Marcin Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań 2000 Slezský sborník 98
Wodziński, Marcin Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995