web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Quando il papa andò in sinagoga. Atti del Convegno in occasione del ventennale della visita di Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma 4-5 aprile 2006 2008
Nowogórski, Przemysław Protosynagoga w Betsaidzie. Hipotetyczna interpretacja budynku na Area A na et-Tell (Betsaida) [Protosynagogue in Bethsaida – A Hypothetical Interpretation of the Building in Area A] 2004 Studia Judaica 7
Pilarczyk, Krzysztof Hebrajskie teksty literackie w liturgii synagogalnej [Hebrew Literary Texts in the Synagogical Liturgy] 1998 Studia Judaica 1
Trzciński, Andrzej Zachowane wystroje malarskie bóżnic w Polsce [Preserved Painted Decorations of Synagogues in Poland] 2001 Studia Judaica 4
Trzciński, Andrzej; Wodziński, Marcin Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 2) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part Two)] 2000 Studia Judaica 3
Trzciński, Andrzej; Wodziński, Marcin Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 1) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part One)] 1999 Studia Judaica 2
Wróbel, Mirosław S. Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła 2008 Collectanea Theologica 78
Wróbel, Mirosław, S. Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2) 2002