web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Polish and Hebrew Literature and National Identity 2010
Adamczyk-Garbowska, Monika Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne 2004
Cukras-Stelągowska, Joanna Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji R. Laudera 2012
Cukras-Stelągowska, Joanna The revival of Jewish ethnic consciousness – identity strategies in the new educational contexts 2010 Ethnologia Polona
Cukras-Stelągowska, Joanna Żydzi – tożsamość wobec zmiany 2008 Różni razem. Młodzi polscy naukowcy o Żydach
Cukras-Stelągowska, Joanna Młodzi Żydzi w Polsce. Socjologiczna analiza tożsamości społeczno-kulturowej 2003 Etnografia Polska 47
Domagalska, Małgorzata Zabawa w chowanego. Antoni Skrzynecki wobec Żydów 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków
Domagalska, Małgorzata „Czy Żyd może być prosty?” W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego 2004 Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej
Friedrich, Agnieszka Wieloskładnikowa tożsamość indywidualna w pismach Henryka Nusbauma 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków
Kozińska-Witt, Hanna Diskussionen zum stilistischen Ausdruck des „Jüdischen“. Beitrag zur Geschichte synagogaler Architektur im 19. Jahrhundert 2007 Scripta Judaica Cracoviensia 5
Kłańska, Maria Deutsch-jüdische Identität aus der Sicht ostjüdischer Autobiographien in deutscher Sprache 2013 Deutsch-jüdische Identität. Mythos und Wirklichkeit. Ein neuer Diskurs?
Kłańska, Maria Wielojęzyczność a kształtowanie się tożsamości żydowskiej w Galicji i późniejszej Małopolsce 2002 Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej w procesie integracji europejskiej
Kłańska, Maria Tożsamość narodowa Żydów w monarchii habsburskiej ery konstytucyjnej a ich wybory kulturowo-językowe 2000 Język a tożsamość narodowa. Slavica
Kłańska, Maria Zur Identitätsproblematik im Schaffen Rose Ausländers 1998 Nationale Identität aus germanistischer Perspektive
Lisek, Joanna Between Mussarism and Yiddishism: Identity Problems in Chaim Grade’s Early Works 2006 Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity