web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Wróbel, Mirosław S. Żydzi Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii 2010 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 5