web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Singer, Isaac Bashevis Szatan w Goraju 1995
Sitarz, Magdalena Jidysz dla początkujących 1995
Wodziński, Marcin Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny 1995 Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce 2
Wodziński, Marcin Macewy drewniane z Miejsca 1995 Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce 2
Żak, Adam Dwoistość bycia – dwoistość wiary 1995 Dwa typy wiary