Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995 1997 szczegóły   openurl
Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka 1997 1 szczegóły   openurl
Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka 1997 2 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Julian Stryjkowski: 1905-1996 1997 Polin 11 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika I. B. Singer’s Works in Yiddish and English: The Language and the Addressee 1997 Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Chone Shmeruk – In memoriam 1997 Tygodnik Powszechny szczegóły   openurl
Doktór, Jan Jakub Frank, a Jewish Heresiarch and his Messianic Doctrine 1997 Acta Poloniae Historica 76 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Sirkes (Serkes) Joel zw. Bach (1561-1640) 1997 Polski Słownik Biograficzny 37 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Stan badań nad dziejami gmin żydowskich na ziemi lwowskiej w XVII i XVIII wieku 1997 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995 szczegóły   openurl
Kozińska-Witt, Hanna Die Reformjuden in der polnischen Geschichtsschreibung – eine Bestandsaufnahme 1997 Frankfurter Judaistische Beiträge 24 szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Zwischen den Kulturen. Zur ostjüdischen Identitätsproblematik in Russland in Pauline Wengeroffs Autobiographie Memoiren einer Großmutter 1997 Literatur im Kulturgrenzraum 3 szczegóły   openurl
Kłańska, Maria Biblische Motive im Schaffen Rose Ausländers. Versuch einer ersten Bestandsaufnahme 1997 „Durch aubenteuer muess man wagen vil“. Festschrift für Anton Schwob zum 60. Geburtstag szczegóły   openurl
Makowski, Krzysztof A. Judaika w zbiorach Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze – refleksje z podróży badawczej 1997 Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Historia filozofii żydowskiej. Peryferie filozofii żydowskiej 1997 6 szczegóły   openurl
Ochmann, Jerzy Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie 1997 Etyka a prawo i praworządność szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: