Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Quercioli Mincer, Laura La controversia sulle origini ebraiche di Mickiewicz 1999 Rassegna Mensile di Israel 65 szczegóły   openurl
Ronen, Shoshana Three Types of Jewish Existence in Nietzsche’s Philosophy 1999 Dialogue and Universalism 9 szczegóły   openurl
Rozmus, Dariusz Nowe dane dotyczące cmentarzy żydowskich w dawnym powiecie olkuskim, w granicach administracyjnych do 1975 roku 1999 Ochrona Zabytków szczegóły   openurl
Schreiner, Stefan Delmedigos Bild der polnisch-litauischen Juden – Erfahrungen aus fünf Jahren [Żydzi polsko-litewscy w opisie Delmediego – doświadczenie z pięciu lat pobytu na Litwie] 1999 Studia Judaica 2 szczegóły   openurl
Sikora, Tomasz Midrash and Semiotics – some Considerations on the Case of R. Natan Nata Spira of Cracow [Midrasz i semiotyka – kilka uwag dotyczących rab. Natana Naty Spiry z Krakowa] 1999 Studia Judaica 2 szczegóły   openurl
Singer, Isaac Bashevis Szatan w Goraju 1999 szczegóły   openurl
Stępniewska-Holzer, Barbara Żydzi na Bliskim Wschodzie w XIX wieku [Jews in the Near East in the 19th Century] 1999 Studia Judaica 2 szczegóły   openurl
Stoczewska, Barbara Kwestia żydowska w poglądach Leona Wasilewskiego [Jewish Question in the Views of Leon Wasilewski] 1999 Studia Judaica 2 szczegóły   openurl
Tollet, Daniel La quantification des accusations de crime rituel, dans la Pologne a l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) [Oskarżenia mordy rytualne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku] 1999 Studia Judaica 2 szczegóły   openurl
Trzciński, Andrzej; Wodziński, Marcin Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 1) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part One)] 1999 Studia Judaica 2 szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Židovská materialní kultura ve východních Čechách. Hřbitovy 1999 Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků z konference konané 27.-29.05.1999 v Rychnově nad Kněžnou szczegóły   openurl
Wodziński, Marcin Stary cmentarz żydowski w Cieszynie 1999 Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna szczegóły   openurl
Wróbel, Mirosław S. Archeological and Textual Evidence in the Process of Israelite Settlement in Canaan 1999 Czyn człowieka odda mu zapłatę. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Homerskiego szczegóły   openurl
Zieliński, Konrad Świeckie życie kulturalno-oświatowe Żydów Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej (na przykładzie miast i osad Guberni Lubelskiej) [The Secular Cultural-Educational Life of Jews in the Polish Kingdom during the First World War] 1999 Studia Judaica 2 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: