web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Ruta, Magdalena Szolem Alejchem czytany w przedmarcowej Polsce 2000 Słowo Żydowskie
Ruta, Magdalena O dwujęzyczności miniatur literackich Kalmana Segala 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Shmeruk, Chone Legenda o Esterce w literaturze polskiej i jidysz. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji 2000
Sitarz, Magdalena Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Against Cultural Background 2000
Sroka, Łukasz T. Tel Awiw. Młodość nieposkromiona wiekiem 2000 Konspekt
Szarota, Tomasz „Noc kryształowa” nad Sekwaną. Zniszczenie paryskich synagog 2/3 X 1941 roku [A Night of Broken Glass by the Seine River] 2000 Studia Judaica 3
Szczerbiński, Waldemar Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka 2000
Tomal, Maciej Z dziejów antyrabinicznej polemiki karaimskiej w X wieku [From the History of Anti-Rabbinic Polemic in the 10th Century] 2000 Studia Judaica 3
Trzciński, Andrzej; Wodziński, Marcin Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (cz. 2) [Paintings in the Pińczów Synagogue (Part Two)] 2000 Studia Judaica 3
Wodziński, Marcin Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku 2000 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55
Wodziński, Marcin Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań 2000 Slezský sborník 98
Wodziński, Marcin Středověké židovské náhrobky na Moravě 2000 Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu 2000 Rocznik Przemyski 36
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2
Wodziński, Marcin; Trzciński, Andrzej XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu 2000 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 2