web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Adamczyk-Garbowska, Monika Julian Tuwim 2003 Holocaust Literature 2
Adamczyk-Garbowska, Monika Bogdan Wojdowski 2003 Holocaust Literature 2
Adamczyk-Garbowska, Monika Jakub Glatsztejn, Lublinie, moje święte miasto i Umarli nie chwalą Boga 2003 Scriptores
Adamczyk-Garbowska, Monika Żydzi w dialogu kultur 2003 Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej
Adamczyk-Garbowska, Monika; Duda, Henryk Terminy „Holocaust”, „Zagłada” i „Szoa” oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Adamczyk-Garbowska, Monika; Garbowski, Christopher An Outline of Polish History 2003
Asz, Szolem Miasteczko 2003
Ciecieląg, Jerzy Armia Judei w okresie dominacji rzymskiej (63 p.n.e. – 70 n.e.) – symbol żydowskości czy obca siła? [Judean Army in the Period of Roman Hegemony (63 BCE – 70 CE) – a Symbol of Jewishness or Alien Force] 2003 Studia Judaica 6
Cukras-Stelągowska, Joanna Młodzi Żydzi w Polsce. Socjologiczna analiza tożsamości społeczno-kulturowej 2003 Etnografia Polska 47
Doktór, Jan Talmud und Disputationen – Zum christlich-jüdischen Diskurs im 18. Jahrhundert 2003 Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur 1
Domagalska, Małgorzata Meandrańskie świnezje. Skamander w opinii publicystów „Myśli Narodowej” 2003 Żydzi w literaturze. Materiały XII konferencji pracowników naukowych i studentów
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej 2003 Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel
Friedrich, Agnieszka Żydzi, Niemcy i Polacy w publicystyce Bolesława Prusa i Jana Jeleńskiego do 1883 roku 2003 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 3
Gąsiorowski, Stefan Relacje karaimsko-żydowskie w dawnej Rzeczypospolitej (XV-XVIII w.) 2003 Kwartalnik Historii Żydów
Gąsiorowski, Stefan The General Privileges Granted by Polish Kings to the Lithuanian Karaimes in the 16-18th Centuries 2003 Scripta Judaica Cracoviensia 2