web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Domagalska, Małgorzata „Czy Żyd może być prosty?” W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego 2004 Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej
Engel, David Some Observations on Recent Polish Writing about Polish Jewry during the Holocaust [Kilka uwag o ostatnich polskich pracach dotyczących Żydów w Polsce w okresie Holokaustu] 2004 Studia Judaica 7
Friedrich, Agnieszka Wieloskładnikowa tożsamość indywidualna w pismach Henryka Nusbauma 2004 Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków
Friedrich, Agnieszka Jak antysemityzm sprzed stulecia wpływa na współczesne dyskusje w Internecie? 2004 Midrasz
Gąsiorowski, Stefan Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie
Gąsiorowski, Stefan Obszczestwo lubitielej karaimskoj istorii i litieratury w Wilnie w 1932-1939 godach i jego czleny [Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939] 2004 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo Narodu Karaimskiego we Współczesnej Europie
Gąsiorowski, Stefan Tatarzy, Turcy czy Żydzi? Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XIII-XVIII w.) 2004 Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, 18-20 listopada 2002 Kraków
Gąsiorowski, Stefan Doktor Zygmunt Abrahamowicz (1923-1990). Życie i dzieło 2004 Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci dr Zygmunta Abrahamowicza, 20 kwietnia 2004
Jagodzińska, Agnieszka Between Two Worlds: Jewish Cemetery in Warsaw as a Text of Culture (1850-1900) 2004 Ab Imperio 4
Kapiszewski, Andrzej Controversial Reports on the Situation of Jews in Poland in the Aftermath of World War I. The Conflict between US Ambassador in Warsaw Hugh Gibson and American Jewish Leaders [Kontrowersyjny raport o sytuacji Żydów w Polsce w następstwie I wojny światowej] 2004 Studia Judaica 7
Kouts, Gidéon The First Hebrew Newspapers in Europe. Economic and Organizational Ascpects [Pierwsze dzienniki hebrajskie w Europie] 2004 Studia Judaica 7
Kucia, Marek Zwiedzający w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau / Visitors to the Auschwitz-Birkenau Museum 2004 Pro Memoria. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka 20
Kłańska, Maria Das jüdische Krakau 2004 Europa im Wandel. Literatur, Werte und Europäische Identität
Kłańska, Maria Die Funktionen der galizischen Landschaften in den Werken von Leopold von Sacher-Masoch, Karl Emil Franzos und Joseph Roth 2004 Funktion von Natur und Landschaft in der österreichischen Literatur
Kłańska, Maria Czy łódź była pełna? Szwajcaria wobec uchodźców żydowskich w latach 1933-1945 2004 Między „rajem” a „więzieniem”. Studia o literaturze i kulturze Szwajcarii