web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Wodziński, Marcin Profesor Jerzy Woronczak jako badacz kultury żydowskiej 2004 Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci prof. Jerzego Woronczaka
Wodziński, Marcin Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku. Reinterpretacja 2004 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 59
Wróbel, Mirosław S. Żydzi, którzy uwierzyli Jezusowi 2004 Verbum Vitae
Zieliński, Konrad Polski i żydowski ruch robotniczy w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej [Polish and Jewish Proletarian Movement in the Polish Kingdom during the First World War] 2004 Studia Judaica 7