web
Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu
Spyra, Janusz Syjonizm na Śląsku Austriackim i na Morawach (do 1918 roku). Recepcja, organizacja, bariery [Zionism in Moravia and Austrian Silesia up to 1918. Its Reception, Organization and Barriers] 2007 Studia Judaica 10
Sroka, Łukasz T. Wielcy i wielkoludy. Pamięci Piotra Kuncewicza 2007 Konspekt
Sroka, Łukasz T. Duchowość żydowska w Podgórzu. Różnorodność, zaangażowanie, napięcia 2007 Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII Sesji Podgórskiej
Sroka, Łukasz Tomasz Stan badań nad historią Żydów krakowskich w XIX wieku 2007 Kraków. Studia z dziejów miasta
Sroka, Łukasz Tomasz Izrael w relacjach międzynarodowych. Tradycje i współczesność 2007 Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych
Sroka, Łukasz Tomasz Czy Kraków miał żydowskie elity? 2007 Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym
Szczerbiński, Waldemar Postulat nie-osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego 2007
Szczerbiński, Waldemar Dialog chrześcijańsko-żydowski w świetle nauczania Jana Pawła II 2007 Evangelizare pauperibus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin
Szczerbiński, Waldemar Rozumienie transcendencji w myśli żydowskiej 2007 Filozofia chrześcijańska wobec transcendencji 4
Szczerbiński, Waldemar Podstawy filozoficzne dialogu 2007 Studia Gnesnensia 21
Tomaszewski, Jerzy Żydzi polscy w Lipsku w latach 1928-1938 [Polish Jews in Leipzig, 1928-1938] 2007 Studia Judaica 10
Wodziński, Marcin How Modern Is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Congress Poland 2007 AJS Review 31
Wodziński, Marcin Clerks, Jews and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland 2007 Jewish History 21
Wodziński, Marcin „Wilkiem orać”. Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775-1823 2007 Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej
Wróbel, Mirosław S. Anti-Judaism and Jn 8:44 2007 Ethos and Exegesis