Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Biłgoraj, czyli raj... Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma 2005 szczegóły   openurl
Per amore della lingua. Incontri con scrittori ebrei 2005 szczegóły   openurl
Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura 2005 5 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Dziedzictwo polskiej poezji romantycznej w twórczości Abrahama Suckewera 2005 Problematyka żydowska w romantyzmie polskim szczegóły   openurl
Ciecieląg, Jerzy Kogo uważano za Żyda w starożytności? [Who was considered to be a Jew in Antiquity?] 2005 Studia Judaica 8 szczegóły   openurl
Doktór, Jan Besht and the Messianic Year 5500 2005 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Doktór, Jan Benjamin z Piotrkowa Trybunalskiego – Żyd, herrnhuter i misjonarz mimo woli [Benjamin from Piotrków Trybunalski – a Jew, Herrnhutter and an Unintentional Missionary] 2005 Studia Judaica 8 szczegóły   openurl
Doktór, Jan; Greisiger, Lutz „Wielka Tajemnica”. List amsterdamskich judeochrześcijan do pastora Johanna Burgmanna z 1773 roku 2005 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Nieznośny ciężar bezideowości. Publicyści „Prosto z mostu” wobec literatury 2005 Czytanie dwudziestolecia szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Publicyści „Myśli Narodowej” wobec judaizmu i jego wyznawców 2005 Po żydowsku... Tradycje judaistyczne w literaturze polskiej szczegóły   openurl
Drabina, Jan Ludność żydowska w przedindustrialnym Bytomiu (do początków XIX w.) [Jewish Population in Pre-Industrial Bytom (Since the Beginning of the 19th Century)] 2005 Studia Judaica 8 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Żydzi na szlaku krzyżowców w drodze do Ziemi Świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty) 2005 IV krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Stein Edmund Menachem (Chiel Mendel) (1893-1943) 2005 Polski Słownik Biograficzny 43 szczegóły   openurl
Jagodzińska, Agnieszka Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej 2005 Anioł w literaturze i kulturze 2 szczegóły   openurl
Kowalska-Leder, Justyna Dzieciństwo czasu Zagłady. Przeciwstawne projekty prawdy, pamięci i zapisu tego doświadczenia [The Holocaust Childhood. Contrasting Conceptions of Truth, Memory and Entry] 2005 Studia Judaica 8 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: