Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
Omosessualità e Europa. Atti del Convegno internazionale 2006 szczegóły   openurl
Café Savoy: teatro yiddish in Europa 2006 szczegóły   openurl
Z dziejów Żydów w Zagłębiu 2006 szczegóły   openurl
Kazimierz vel Kuzmir – miasteczko różnych snów 2006 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Uzupełnianie pamięci 2006 Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji szczegóły   openurl
Aleksiun, Natalia Stosunki polsko-żydowskie w piśmiennictwie historyków żydowskich w Polsce w latach trzydziestych XX wieku [Polish-Jewish Relations as Reflected in the Writings of Jewish Historians in Poland in the 1930s] 2006 Studia Judaica 9 szczegóły   openurl
Brzoza, Czesław Sprawy żydowskie w latach międzywojnia w parlamencie i poza nim [Jewish Matters in Parliament and outside It between WW I and WW II] 2006 Studia Judaica 9 szczegóły   openurl
Doktór, Jan Das grosse Scheitern. Die Emissären des Institutum Judaicum und der Landrabbiner von Grosspolen 2006 Kwartalnik Historii Żydów szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Anti-Semitic discourse in Polish nationalistic weeklies between 1918-1939 2006 East European Jewish Affairs 36 szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Czy to we krwi płynie? Małżeństwa mieszane w twórczości Antoniego Skrzyneckiego 2006 Prace Polonistyczne 61 szczegóły   openurl
Gołdyn, Piotr Jewish Associations for Protection of Women in Poland in Years 1918-1939 [Żydowskie towarzystwa ochrony kobiet w Polsce w latach 1918-1939] 2006 Studia Judaica 9 szczegóły   openurl
Heschel, Abraham Joshua Samorozumienie judaizmu [Self-Understanding of Judaism] 2006 Studia Judaica 9 szczegóły   openurl
Jagodzińska, Agnieszka Navigating between Tradition and Modernity. Warsaw ‘Progressive’ Jews Facing Jewish and Gentile Criticism (1855-1905) 2006 Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity szczegóły   openurl
Jagodzińska, Agnieszka My Name, My Enemy: Progressive Jews and the Question of Name Changing in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 19th Century 2006 Jews in Russia and Eastern Europe 1 szczegóły   openurl
Jagodzińska, Agnieszka The Importance of Being Beautiful. Warsaw Jews and Their Aesthetic Declarations in the Second Half of the 19th Century 2006 Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry 1 szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: