Opcje wyszukiwania i wyświetlania
Szukaj w wynikach:
Opcje wyświetlania::

Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print
  Autor(zy) (up) Tytuł Rok Publikacja/Czasopismo Numer tomu Linki
„Un ebreo resta sempre un ebreo”? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca 2008 szczegóły   openurl
Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce 2008 szczegóły   openurl
Under the Red Banner: Yiddish Culture in the Communist Countries in the Post-War Era 2008 szczegóły   openurl
Quando il papa andò in sinagoga. Atti del Convegno in occasione del ventennale della visita di Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma 4-5 aprile 2006 2008 szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Fiddles on Willow Trees: The Missing Polish Link in the Jewish Canon 2008 Arguing the Modern Jewish Canon: Essays on Literature and Culture in Honor of Ruth R. Wisse szczegóły   openurl
Adamczyk-Garbowska, Monika Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś 2008 Jidyszland – polskie przestrzenie szczegóły   openurl
Bejda, Wojciech Epafrodyt i Józef Flawiusz – rzecz o prywatnym mecenacie czasów trudnych [Epaphroditos and Josephus Flavius – The Question of a Private Hard Times Patronage] 2008 Studia Judaica 11 szczegóły   openurl
Cukras-Stelągowska, Joanna Żydzi – tożsamość wobec zmiany 2008 Różni razem. Młodzi polscy naukowcy o Żydach szczegóły   openurl
Domagalska, Małgorzata Kreacje bohaterów żydowskich w antysemickiej prozie na łamach „Roli” 2008 Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich 4 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej 2008 szczegóły   openurl
Friedrich, Agnieszka Polish Literature’s Portrayal of Jewish Involvement in 1905 2008 The Revolution of 1905 and Russia’s Jews szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku 2008 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Sułtański Mordechaj ben Józef (1772-1863) 2008 Polski Słownik Biograficzny 45 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Zhovkva 2008 The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe 2 szczegóły   openurl
Gąsiorowski, Stefan Żydzi w Szczekocinach w okresie staropolskim. Rekonesans badawczy 2008 Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć szczegóły   openurl
Wybierz wszystko    Odznacz wszystko    print

Wykonaj na:
Zapisz bibliografię: