| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Melchior Małgorzata, Moral Attitudes and Conflicts of the Holocaust Survivors Who Passed as Non-Jews [Postawy i dylematy moralne Żydów ocalałych z Zagłady legitymujących się nieżydowskimi dokumentami], "Studia Judaica", t. 5 (2002), nr 1(9), s. 139–152.