| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Nowogórski Przemysław, Aramejska inskrypcja z Tel Dan [Aramaic Inscription from Tel Dan], "Studia Judaica", t. 1 (1998), nr 1, s. 80–87.
Nowogórski Przemysław, Powstanie starożytnego Izraela w świetle współczesnych koncepcji historyczno-archeologicznych [The Origins of Ancient Israel in the Light of the Historical and Archaeological Concepts], "Studia Judaica", t. 2 (1999), nr 1(3), s. 1–9.
Nowogórski Przemysław, Protosynagoga w Betsaidzie. Hipotetyczna interpretacja budynku na Area A na et-Tell (Betsaida) [Protosynagogue in Bethsaida – A Hypothetical Interpretation of the Building in Area A], "Studia Judaica", t. 7 (2004), nr 1(13), s. 41–47.
Nowogórski Przemysław, Kowalska Joanna, Mauzoleum Bera Sonnenberga na cmentarzu żydowskim w Warszawie (cz. 1) [The Mausoleum of Ber Sonnenberg in the Jewish Cemetery in Warsaw (Part 1)], "Studia Judaica", t. 3 (2000), nr 2(6), s. 277–288.