| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Singer I.B., Późna miłość, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Wrocław, 1993, 360 ss.
Singer I.B., Spinoza z ulicy Rynkowej, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Gdańsk, 1995, 228 ss.
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 1995, 195 ss.
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 1999, 195 ss.
Singer I.B., Grosiki na raj i inne opowiadania, red., tł., wyb., przedm. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 2001, 357 ss.
Singer I.B., Spinoza z ulicy Rynkowej, tł. Adamczyk-Garbowska, M., Warszawa, 2003, 228 ss.
Singer I.B., Szatan w Goraju, tł. Adamczyk-Garbowska, M., tł. Shmeruk, C., Wrocław, 2004, 195 ss.