| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Wróbel M.S., Archeological and Textual Evidence in the Process of Israelite Settlement in Canaan, [w:] Czyn człowieka odda mu zapłatę. Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Homerskiego, red. Pindur, G., red. Pindur, P., Tarnów, 1999, s. 98–111
Wróbel Mirosław S, Kim jest antropoktonos w J 8,44?, "Roczniki Teologiczne", t. 4 (2002), s. 77–92.
Wróbel M.S., Jakub, syn Józefa, brat Jezusa, [w:] Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, red. Kapera, Z., Kraków, 2003, s. 135–40
Wróbel Mirosław S, Żydzi w Ewangelii Janowej, "Collectanea Theologica", t. 73 (2003), nr 1, s. 19–36.
Wróbel Mirosław S, Żydzi, którzy uwierzyli Jezusowi, "Verbum Vitae", 2004, nr 5, s. 117–126.
Wróbel M.S., Aramejski koloryt J 8,44 i jego kontekst, [w:] Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, red. Chrostowski, W., Warszawa, 2005, s. 475–9
Wróbel Mirosław S, Błogosławieństwo prześladowanych (Mt 5,10), "Roczniki Teologiczne", t. 52 (2005), s. 55–66.
Wróbel M.S., Janowi Ioudaioi w ujęciu narratywnym, [w:] Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. Pikor, W., Kielce, 2005, s. 90–9
Wróbel Mirosław S, Pisma qumrańskie a Ewangelia Janowa, "Collectanea Theologica", t. 75 (2005), nr 3, s. 55–61.
Wróbel M.S., Polemika Jezusa z Żydami w Ewangelii Janowej, [w:] Studia Diecezji Radomskiej, red. Badeński, K., red. Kucharski, J., et al., t. 7, Radom, 2005, s. 221–8
Wróbel M.S., The Father in Jn 8:44 – Demiurge, Devil or Cain?, [w:] Deus meus et omnia. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera, red. Wróbel, Mirosław S., Lublin, 2005, s. 451–61
Wróbel Mirosław S, Birkat ha-Minim and the Process of Separation between Judaism and Christianity, "The Polish Journal of Biblical Research", t. 5 (2006), nr 2, s. 99–120.
Wróbel M.S., Lektura Ewangelii św. Mateusza w kontekście prześladowanej wspólnoty, [w:] Bóg jest Miłością (1 J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. Chrostowski, W., Warszawa, 2006, s. 429–40
Wróbel M.S., Anti-Judaism and Jn 8:44, [w:] Ethos and Exegesis, red. Malina, A., Katowice, 2007, s. 152–70
Wróbel M.S., Bóg objawiający sie synom Abrahama w świetle konstytucji „Dei verbum”, [w:] Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. Lred.oń, Ireneusz S., red. Kaucha, K., et al., Lublin, 2007, s. 1063–71