| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Domagalska M., „Czy Żyd może być prosty?” W poszukiwaniu tożsamości w komediach Antoniego Słonimskiego, [w:] Żydzi w lustrze: dramatu, teatru i krytyki teatralnej, red. Udalska, E., Katowice, 2004, s. 133–44