| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Kłańska Maria, Sui ruolo dei territori di confine delia monarchia absburgica nell’opera di Joseph Roth, "Cultura Tedesca", 1995, nr 4, s. 111–119.
Kłańska M., Austria i Polska w życiu i twórczości Józefa Rotha, [w:] Austria-Polska. 1000 lat kontaktów, Kraków, 1996, s. 465–99
Kłańska M., Österreich und Polen im Leben und Schaffen Joseph Roths, [w:] Österreich-Polen. 1000 Jahre Beziehungen, red. Buszko, J., red. Leitsch, W., Kraków, 1996, s. 539–65
Kłańska M., Zu Rose Ausländers Ostergedichten, [w:] „Moderne“, „Spätmoderne“ und „Postmoderne“ in der österreichischen Literatur, red. Goltschnigg, D., red. Hoefler, Günther A., et al., Wien, 1998, s. 101–16
Kłańska M., Tożsamość narodowa Żydów w monarchii habsburskiej ery konstytucyjnej a ich wybory kulturowo-językowe, [w:] Język a tożsamość narodowa. Slavica, red. Bobrownicka, M., Kraków, 2000, s. 221–56
Proszyk Jacek, Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne B’nei B’rith „Austria – Ezra” w Bielsku (1889-1938) [The B’nei B’rith Jewish Humanitarian Association “Austria – Esra” in Bielsko, Poland (1889-1938)], "Studia Judaica", t. 12 (2009), nr 1-2(23-24), s. 167–206.
Proszyk Jacek, Austria – Ezra B’nei B’rith Jewish Humanitarian Association in Bielsko (Bielitz) [Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne B’nei B’rith „Austria – Ezra” w Bielsku (1889-1938)], "Studia Judaica", t. 13 (2010), nr 2(26), s. 253–291.
Spyra Janusz, Józefińskie reformy statusu ludności żydowskiej na Śląsku Austriackim i ich konsekwencje [Joseph’s Reforms of the Status of Jews in Austrian Silesia and their Implications], "Studia Judaica", t. 6 (2003), nr 2(12), s. 19–45.
Spyra Janusz, Syjonizm na Śląsku Austriackim i na Morawach (do 1918 roku). Recepcja, organizacja, bariery [Zionism in Moravia and Austrian Silesia up to 1918. Its Reception, Organization and Barriers], "Studia Judaica", t. 10 (2007), nr 1(19), s. 25–41.