| 
Zapis bibliograficzny
 | 
   web
Patek Artur, Češi pohřbení v polském oddělení katolického hřbitova v Jeruzalémě, "Slovenský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History", 2011, nr 1/2, s. 137–145.
Wodziński M., Židovská materialní kultura ve východních Čechách. Hřbitovy, Petrbok, V., Lunga, R., et al., [w:] Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků z konference konané 27.-29.05.1999 v Rychnově nad Kněžnou, red. Petrbok, V., red. Lunga, R., et al., Boskovice, 1999, s. 464–71